A Nők Világa® Alapítvány a méltóságteljes női életért, a lelki bántalmazás ellen


A Nők Világa Közhasznú Alapítvány 2010-ben jött létre. Tartós közérdekű célja a lelki bántalmazás elleni, és a méltóságteljes életért való fellépés.

 

Kiemelt feladataink:

 • A lelkileg bántalmazottak segítése, egyéni vagy csoportos személyiségfejlesztése, melynek során védettebbé válhatnak a lelki bántalmazással, illetve annak következményeivel szemben.
 • Mivel a lelki bántalmazást sok esetben fizikai bántalmazás követi, célunk a családon belüli erőszak csökkentése, megelőzése.
 • A társadalom széles rétegeiben a figyelem felkeltése a lelki bántalmazás veszélyeire és következményeire, a társadalom szemléletváltozásának elősegítése.
 • A lelki bántalmazás megnyilvánulási formáinak ismertetése előadások, beszélgetések, kiadványok, valamint a médiában való megjelenéseink által azzal a céllal, hogy a bántalmazottak felismerjék és tudatosítsák helyzetüket, hiszen csak ekkor képesek tenni ellene.
 • A mentálhigiénés kultúra fejlesztése, egészségmegőrzés és betegségmegelőzés.

 

Kiknek szólnak A Nők Világa Alapítvány programjai?

 • Bántalmazottaknak.
 • Bántalmazottak családtagjainak, ismerőseinek, hogy segítséget kapjanak és segítséget tudjanak nyújtani.
 • Kívülállóknak, akik ismernek lelkileg bántalmazottat, és szeretnék őt támogatni.
 • Bántalmazottakkal dolgozó szakembereknek.
 • Preventív programjaink pedig a társadalom széles rétegeihez szólnak: egyedülállóknak, akik előbb önmagukon szeretnének „dolgozni” egy harmonikus párkapcsolat kialakítása érdekében; párkapcsolatban élőknek és házaspároknak, akik önismeretük fejlesztésével, hatékony eszközök elsajátításával szeretnének változást elérni, hatást gyakorolni partnerkapcsolatukra, gyermekeikkel való kapcsolatukra, családjuk működésére.

 

A Nők Világa Alapítvány céljai:

 • Az Alapítvány elsődleges feladatának tekinti, hogy pszichológiai segítséget nyújtson bántalmazottak számára. Ennek érdekében tovább szeretnénk építeni kapcsolatainkat olyan szervezetekkel, amelyek otthonukat elhagyni kényszerülő családok – többnyire nők és gyerekek – ellátását végzik, egyrészt azért, hogy támogatást nyújtsunk a sokszor nagyon rossz lelki állapotban bekerülő embereknek pszichés és mentálhigiénés problémáik megoldásában, valamint az életvezetési készségek elsajátításában.
  Másrészt – miután elhagyták ezeket az intézményeket – célunk, hogy ambuláns ellátást biztosítsunk számukra, segítve a családok egyben maradását, a bántalmazás lelki következményeinek a feldolgozását, a változtatást, a továbblépést.
 • Emellett kiemelten fontosnak tartjuk a prevenciót is, megelőzve ezzel a fizikai és szexuális abúzust, a családon belüli erőszak gyermekekre gyakorolt intergenerációs hatásait, a testi, lelki és pszichoszomatikus betegségeket, a válást, a családok széthullását, hiszen ezek mind közelebbi vagy távolabbi következményei lehetnek a lelki bántalmazásnak.
 • A megelőzésnek része a tájékoztatás is, felhívni a társadalom figyelmét:

  • a lelki bántalmazás tényére és gyakoriságára,
  • megnyilvánulási formáira,
  • súlyos következményeire,
  • a párkapcsolati erőszak rendszerére, működésére,
  • konkrét eszközökre, kommunikációs és konfliktuskezelési technikákra és készségekre, melyek segítenek egészségesebb határokat kijelölni a párkapcsolatokban, és a kritikus pillanatokban az adaptív megoldások mellett dönteni.
 • A jövőben az ismeretterjesztést az alábbi módokon szeretnénk elősegíteni:

  • honlapunk továbbfejlesztésével,
  • tanfolyamok, képzések és beszélgetések megvalósításával,
  • önsegítő csoportok elindításával,
  • tudományos kutatásokkal és publikációkkal.

 

A Nők Világa Alapítvány ellátási formái:

 • egyéni tanácsadás és coaching,
 • egyéni pszichoterápia,
 • család- és párterápia,
 • csoportos személyiség- és készségfejlesztés,
 • önsegítő csoport,
 • orvosi tanácsadás.

 

Alapító:

Modok Melinda

 

Kuratórium elnöke:

Soltész Krisztina – pszichológus, coach

 

Kuratóriumi tagok:

Modok Melinda – közgazdász

Hutvágner Zsófia – bölcsész

 

Elérhetőség

Soltész Krisztina

Telefon: 06 20 346 9839

E-mail: kriszta@anokvilaga.hu

Honlap: www.anokvilaga.hu

Lap tetejére