Tranzakcióanalízis


A tranzakcióanalízis sajátossága abban ragadható meg, hogy a változást és fejlődést célzó pszichológiai beavatkozásokat a három részt – Gyermeki, Felnőtt és Szülői énállapotot – tartalmazó szemléleti modellre alapozza.  Ez a modell egyaránt alkalmas a személyiségen belüli, továbbá a két vagy több ember közötti információs és érzelmi cserefolyamatok, azaz tranzakciók elemzésére.

 

A gyógyító munka centrumában a játszmák állnak, mint olyan kommunikációs zavarok, amelyek képesek akár végzetesen is megmérgezni az emberi kapcsolatokat. Az emberi értelem erejében bízva a tranzakcióanalízis azt feltételezi, hogy a kliens, ha megérti, milyen módon érintkezik embertársaival, mi a zavarok forrása, milyen késztetések és hiányok miatt kényszerül rejtett közlésekre a nyílt beszéd helyett, mi ebben a saját felelőssége, akkor önerőből vagy szakértői segítséggel megszüntetheti a zavarokat. Az énállapotoknak, a tranzakcióknak, valamint a játszmáknak és indítékaiknak a klienssel együtt történő elemzése az erre a célra kimunkált vizuális modellek segítségével a megértést és a változást eredményező eredeti módszerek.

 

www.hata.hu

Lap tetejére